Kloubní mobilizace

TERMÍNY 

14. - 15. 11. 2020 (SO/NE) - Praha 6 / Úroveň 1

23. - 24. 1. 2021 (SO/NE) - Praha 6 / Úroveň 2


CENA

dvoudenní kurz                       9 800 Kč / 412 EUR


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Vyčkejte prosím na schválení vaší přihlášky na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři.

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.  

KLOUBNÍ MOBILIZACE

Kloubní manipulace jsou v terapii a rehabilitaci zvířat naprosto zásadní součástí péče o opěrný aparát, a ať už se techniky pojmou více komplexně a nazvou se osteopatickými, nebo se využijí pro podporu rehabilitace určitého segmentu v rámci mobilizace a prolnou se s další terapií, vždy je nutné mít na paměti, že kloub je velmi složitý komplex, který vyžaduje znalosti nejen anatomie a fyziologie, ale také přístupů, které umožní jeho správné fungování a umožní dobrou regeneraci. 

 • Úroveň 1 - mobilizace kloubů končetin

  Náš kurz, pod vedením jedné z nejzkušenějších fyzioterapeutek zvířat v ČR, Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP, nabídne kromě výkladu aplikované anatomie - tedy anatomie výhradně zaměřené na informace, které využijeme v praktické části k mobilizačním technikám, převážně prakticky zaměřené části, ve kterých se účastník naučí funkční mobilizační techniky. K čemu by ovšem takové techniky byly, kdyby si účastník neodnesl i znalosti vyšetření kloubů.

  Kurz není vhodný jako první volba výběru naší vzdělávací nabídky a nehodí se pro úplné začátečníky. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout uchazeče bez jakýchkoliv zkušeností.

  Teoretická část:

  Kloub z komplexního pohledu fyzioterapie
  Anatomie kloubů končetin psa
  Vyšetření kloubů končetin psa
  Mobilizační techniky pro praktickou část

  Praktická část:

  Anatomická orientace na kloubech končetin
  Diagnostika funkčních poruch
  Ošetření kloubů mobilizačními technikami

  Úroveň 2 - mobilizace páteře, pánve a křížové kosti psa
  - kurz nelze absolvovat bez Úrovně 1

  Je všeobecně známé, že páteř ovlivňuje celkové fungování pohybového aparátu i vnitřních orgánů. Při funkčních poruchách, tak zvaných "blokádách" jednotlivých obratlů mezi sebou dochází k pochodům, které kromě bolestivých stavů velmi výrazně ovlivňují celkovou statiku i dynamiku pohybového aparátu psa a mohou vést i poruchám funkce vnitřních orgánů, ztrátě výkonu či radosti z pohybu.

  Na kurzu se pod vedením Kateřiny Plačkové naučíte, jak uvolněním funkčních blokád různých segmentů docílíte výrazného odstranění bolestivých stavů, zlepšení pohybu a koordinace psa a usnadníte si práci s periferními klouby díky častému řetězení funkčních poruch páteře a kloubů končetin.

  Kurz není možné absolvovat bez zakončeného prvního stupně Kloubní mobilizace u psa - Úroveň 1.

  Teoretická část:

  Páteř psa jako osový orgán
  Vyšetření C, Th a L páteře
  Vyšetření L-S oblasti, S-I oblasti a křížové kosti
  Techniky mobilizace segmentů páteře

  Praktická část:

  Anatomická orientace na páteři psa
  Diagnostika funkčních poruch páteře
  Mobilizační techniky pro C, Th, L páteř a pánev
  Ošetření čelistního kloubu a žeber

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT

 ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Co s sebou?
Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu. 

Platební podmínky

Zálohu 25 % z celkové ceny pro rezervaci místa na kurzu uhraďte prosím převodem na níže uvedený bankovní účet vedený u Komerční banky nejpozději 2 týdny po odeslání přihlášky. Doplatek kurzu provedete v hotovosti na místě konání kurzu, nebo zašlete na stejný bankovní účet nejpozději deset dní před konáním kurzu. Rezervační částka je nevratná, je možné ji přesunout na jiný termín vždy pouze jednou.

                                                Číslo účtu:                   107-9608840287/0100

                                                IBAN:                           CZ7301000001079608840287

                                                SWIFT kód:                  KOMBCZPPXXX

                                                Variabilní symbol:       999

Poznámka: Jméno a příjmení účastníka kurzu

Přijetí platby, a tím i Vaše účast, bude potvrzena na Váš email. Pro urychlení procesu doporučujeme poslat potvrzení o platbě na e-mail physiodogacademy@gmail.com. V případě nezaplacení částky za seminář do 2 týdnů bude zájemce připsán na seznam náhradníků. V případě zrušení přihlášky 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky. 


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

 • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
 • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
 • Věk 18 let a více