Kloubní mobilizace

TERMÍNY 


28. - 29. 9. 2024 (SO/NE), Praha 6 / Úroveň 1

Změna termínu vyhrazena


CENA

dvoudenní kurz                       9 800 Kč


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Vyčkejte prosím na schválení vaší přihlášky na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři.

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.  

KLOUBNÍ MOBILIZACE

Kloubní manipulace jsou v  terapii a rehabilitaci zvířat naprosto zásadní součástí péče o opěrný aparát, a ať už se techniky pojmou více komplexně a nazvou se osteopatickými, nebo se využijí pro podporu rehabilitace určitého segmentu v rámci mobilizace a prolnou se s další terapií, vždy je nutné mít na paměti, že kloub je velmi složitý komplex, který vyžaduje znalosti nejen anatomie a fyziologie, ale také přístupů, které umožní jeho správné fungování a umožní dobrou regeneraci. 

Úroveň 1 - mobilizace kloubů končetin

Náš kurz, pod vedením jedné z nejzkušenějších fyzioterapeutek zvířat v ČR, Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP, nabídne kromě výkladu aplikované anatomie - tedy anatomie výhradně zaměřené na informace, které využijeme v praktické části k mobilizačním technikám, převážně prakticky zaměřené části, ve kterých se účastník naučí funkční mobilizační techniky. K čemu by ovšem takové techniky byly, kdyby si účastník neodnesl i znalosti vyšetření kloubů.

Kurz není vhodný jako první volba výběru naší vzdělávací nabídky a nehodí se pro úplné začátečníky. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout uchazeče bez jakýchkoliv zkušeností.

Teoretická část:

 • Kloub z komplexního pohledu fyzioterapie
 • Anatomie kloubů končetin psa
 • Vyšetření kloubů končetin psa
 • Mobilizační techniky pro praktickou část

Praktická část:

 • Anatomická orientace na kloubech končetin
 • Diagnostika funkčních poruch
 • Ošetření kloubů mobilizačními technikami

Úroveň 2 - mobilizace páteře, pánve a křížové kosti psa
kurz nelze absolvovat bez Úrovně 1

Je všeobecně známé, že páteř ovlivňuje celkové fungování pohybového aparátu i vnitřních orgánů. Při funkčních poruchách, tak zvaných "blokádách" jednotlivých obratlů mezi sebou dochází k pochodům, které kromě bolestivých stavů velmi výrazně ovlivňují celkovou statiku i dynamiku pohybového aparátu psa a mohou vést i poruchám funkce vnitřních orgánů, ztrátě výkonu či radosti z pohybu.

Na kurzu se pod vedením Kateřiny Plačkové naučíte, jak uvolněním funkčních blokád různých segmentů docílíte výrazného odstranění bolestivých stavů, zlepšení pohybu a koordinace psa a usnadníte si práci s periferními klouby díky častému řetězení funkčních poruch páteře a kloubů končetin.

Kurz není možné absolvovat bez zakončeného prvního stupně Kloubní mobilizace u psa - Úroveň 1.

Teoretická část:

 • Páteř psa jako osový orgán
 • Vyšetření C, Th a L páteře
 • Vyšetření L-S oblasti, S-I oblasti a křížové kosti
 • Techniky mobilizace segmentů páteře

Praktická část:

 • Anatomická orientace na páteři psa
 • Diagnostika funkčních poruch páteře
 • Mobilizační techniky pro C, Th, L páteř a pánev
 • Ošetření čelistního kloubu a žeber

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT

 ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Co s sebou?
Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu. Neberte kenelky prosím.

Platební podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Dílčí platba 4. 900,- (případně celková platba) pro stvrzení místa na kurzu, uhraďte prosím okamžitě po zaslání faktury na bankovní účet. 

Doplatek kurzu provedete v hotovosti na místě konání kurzu.

V případě nezaplacení částky za seminář do doby splatnosti na faktuře bude zájemce připsán na seznam náhradníků.

Storno podmínky

Dílčí platba je nevratná.

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, Vám vrátíme 50% z ceny v případě uhrazení celé částky. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky. 


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

 • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
 • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
 • Věk 18 let a více