Škola fyzioterapie zvířat

V roce 2019 otevíráme Školu fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové.


Fyzioterapie zvířat si pomalu ale jistě dobývá své místo na poli veterinární a po-veterinární péče o zvířata. 

Náš projekt PhysioDOG Academy vznikl původně pro nadšené majitele psů, kterým jsme chtěli umožnit pečovat o pohybový aparát svých psů. Těší nás, že účastníci našich seminářů mají zájem o hlubší znalosti. Naši vášeň a lásku k fyzioterapii zvířat, společně s nepřekonatelnými zkušenostmi v oboru, s vámi budeme rádi sdílet.

Rozhodli jsme se vytvořit vzdělávací koncept, který na poli fyzioterapie malých zvířat bude rozvíjet nejen odbornost a profesionalitu, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří vytvořit kolektiv profesionálů, kteří budou podporovat a dobře prezentovat svůj nový obor. Naším cílem je vytvořit komunitu profesionálů v rovině kolegiality, kteří svou práci budou dělat nejen hlavou, ale hlavně srdcem. 

Kurz fyzioterapie zvířat

Roční kurz fyzioterapie malých zvířat poskytne komplexní vhled nejen do oborů a metod veterinární fyzioterapie, ale i orientaci v souvisejících oborech, jako je neurologie či ortopedie.

Náš kurz bude možná pro někoho netradiční. Priority má lektorka a iniciátorka Kurzu fyzioterapie zvířat, Kateřina Plačková, dvě. 
1) perfektní znalost anatomie, fyziologie, souvisejících oborů i metod a možností fyzioterapie
2) praxe je základ!

Jak ale tyto dva časově i odborně náročné body spojit? Rovnou upozorňujeme, že studium bude velmi náročné na domácí přípravu. Na kurzu nebude prostor vysvětlovat základní orientaci v názvosloví, anatomii či fyziologii. Chceme se věnovat výuce praktických dovedností. Chceme, abyste neváhali při sestavení rehabilitačního plánu a abyste si uměli poradit. Chceme mít čas probírat různé rehabilitační postupy a možnosti.

Kvalita kurzu je opřena o silné pilíře:

  • Teoretické i praktické moduly kurzu budou vždy vyučovat pouze lidé, kteří mají ve svém oboru praxi.
  • Nestane se, že by o rehabilitaci mluvil někdo, kdo ji nedělá, ale pouze vyučuje.
  • Hands on výukové bloky.
  • Praxe na rehabilitačním pracovišti
  • Zkouška, která prověří vaše získané znalosti

Organizace kurzu:

Na kurzu stále pracujeme, proto prosím omluvte pouze předběžné informace, které budeme stále aktualizovat. Na aktualizaci vždy upozorníme na našem Facebooku.

Kurz bude probíhat ve výukových blocích pátky+soboty+neděle (1x do měsíce)
Součástí kurzu bude praxe na rehabilitačních pracovištích. 
Začátek kurzu plánujeme na ZÁŘÍ 2019.

Pro přihlášení na kurz neudělujeme žádné limity ani podmínky, kromě standardních, jako ukončené středoškolské vzdělání či plnoletost. Upozorňujeme však, že vzhledem k náročnosti studia a vysokým nárokům na prokázání znalostí závěrem kurzu je kurz primárně určen pro zájemce alespoň se základní orientací v problematice a s dobrou znalostí anatomie a fyziologie zvířat. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZATÍM NENÍ ZAHÁJENO!