Škola fyzioterapie zvířat

Vzděláváme profesionály díky profesionálům.
Nejodbornější kurz v ČR s možností udělení profesní  kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat

Fyzioterapie zvířat si pomalu ale jistě dobývá své místo na poli veterinární a po-veterinární péče o zvířata. 

Náš projekt PhysioDOG Academy vznikl původně pro nadšené majitele psů, kterým jsme chtěli umožnit pečovat o pohybový aparát svých psů. Těší nás, že účastníci našich seminářů mají zájem o hlubší znalosti. Naši vášeň a lásku k fyzioterapii zvířat, společně s nepřekonatelnými zkušenostmi v oboru, s vámi chceme a budeme rádi sdílet.

Rozhodli jsme se proto vytvořit vzdělávací koncept, který na poli fyzioterapie malých zvířat bude rozvíjet nejen odbornost a profesionalitu, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří vytvořit kolektiv profesionálů, kteří budou podporovat a dobře prezentovat svůj nový obor. Naším cílem je vytvořit komunitu profesionálů v rovině kolegiality, kteří svou práci budou dělat nejen hlavou, ale hlavně srdcem. 

Po absolvování závěrečné zkoušky našeho ročního kurzu můžete získat profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. 

Kurz fyzioterapie zvířat

Roční kurz fyzioterapie malých zvířat poskytne komplexní vhled nejen do oborů a metod veterinární fyzioterapie, ale i orientaci v souvisejících oborech, jako je neurologie či ortopedie.

Náš kurz bude možná pro někoho netradiční. Priority má lektorka a iniciátorka Kurzu fyzioterapie zvířat, Kateřina Plačková, dvě: 

 1. perfektní znalost anatomie, fyziologie, souvisejících oborů i metod a možností fyzioterapie
 2. praxe je základ!


Jak ale tyto dva časově i odborně náročné body spojit? Rovnou upozorňujeme, že studium bude velmi náročné na domácí přípravu. Na kurzu nebude prostor vysvětlovat základní orientaci v názvosloví, anatomii či fyziologii. Chceme se věnovat výuce praktických dovedností. Chceme, abyste neváhali při sestavení rehabilitačního plánu a abyste si uměli poradit. Chceme mít čas probírat různé rehabilitační postupy a možnosti.

Kvalita kurzu je opřena o silné pilíře:

 • Teoretické i praktické moduly kurzu budou vždy vyučovat pouze lidé, kteří mají ve svém oboru praxi.
 • Nestane se, že by o rehabilitaci mluvil někdo, kdo ji nedělá, ale pouze vyučuje.
 • Hands on výukové bloky.
 • Praxe na rehabilitačním pracovišti.
 • Zkouška, která prověří vaše získané znalosti.

Absolvent kurzu fyzioterapie zvířat:

 • Bude mít znalosti v oblasti anatomie a fyziologie pohybového aparátu.
 • Bude se orientovat v oblasti ortopedie a neurologie v souvislosti s případy, se kterými se během výkonu fyzioterapie může setkat.
 • Bude schopen provést základní ortopedické a neurologické vyšetření, aby dokázal rozlišit situace, kdy bude případ přednostně referovat veterinárnímu lékaři.
 • Bude si plně vědom své kompetence a své pozice, s ohledem na profesionalitu a odpovědnost při výkonu fyzioterapie. Bude schopen se vyznat v lékařské zprávě.
 • Bude mít znalosti v metodách fyzioterapie a bude schopen sestavení a vedení rehabilitačního protokolu pro jednotlivé indikované skupiny zvířat.
 • Bude schopen použít některé metody manuální terapie, vyzná se v aplikaci fyzikálních terapií a bude schopen vést aktivní pohybovou terapii.
 • Získá profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat.

Organizace kurzu:

Kurz bude realizován formou výukových bloků - prodloužených víkendů (pátek až neděle), složených vždy z teorie a praktické výuky. Pokud není uvedeno jinak, výuka probíhá v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG.

KURZ ŠKOLY I. - již proběhl

KURZ ŠKOLY II. - již proběhl

KURZ ŠKOLY III. - již proběhl

KURZ ŠKOLY IV. - již proběhl

KURZ ŠKOLY V. - již proběhl


KURZ ŠKOLY VI. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO 

 • První výukový blok - 7. - 9. 10. 2022
 • Druhý výukový blok - 25. - 27. 11. 2022
 • Třetí výukový blok - 27. - 29. 1. 2023
 • Čtvrtý výukový blok - 10. - 12. 2. 2023
 • Pátý výukový blok - 17. - 19. 3. 2023
 • Šestý výukový blok - 14. - 16. 4. 2023
 • Sedmý výukový blok - 5. - 7. 5. 2023
 • Osmý výukový blok - 16. - 18. 6. 2023
 • Devátý výukový blok -  28. - 30. 7. 2023
 • Desátý výukový blok - 18. - 20. 8. 2023

KURZ ŠKOLY VII. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO

 • První výukový blok - 17. - 19. 2. 2023
 • Druhý výukový blok - 31.3. - 2. 4. 2023 
 • Třetí výukový blok - 28. - 30. 4. 2023
 • Čtvrtý výukový blok - 26. - 28. 5. 2023
 • Pátý výukový blok - 30. 6. - 2. 7. 2023
 • Šestý výukový blok - 21. - 23. 7. 2023
 • Sedmý výukový blok - 11. - 13. 8. 2023
 • Osmý výukový blok - 29. 9 - 1. 10. 2023
 • Devátý výukový blok - 20. - 22. 10. 2023
 • Desátý výukový blok - 17. - 19. 11. 2023

KURZ ŠKOLY VIII. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO - přijímáme náhradníky

 • První výukový blok - 6. - 8. 10. 2023 (změna termínu vyhrazena)
 • Druhý výukový blok - 24. - 26. 11. 2023
 • Třetí výukový blok - brzy zveřejníme
 • Čtvrtý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Pátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Šestý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Sedmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Osmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme


NOVÝ TERMÍN! - KURZ ŠKOLY IX. - termíny výukových bloků:

 • První výukový blok - 15. - 17. 3. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Druhý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Třetí výukový blok - brzy zveřejníme
 • Čtvrtý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Pátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Šestý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Sedmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Osmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme


V rámci kurzu je plánována povinná 2 týdenní praxe na rehabilitačních pracovištích (PhysioDOG + další pracoviště).

Dvoudenní stáž na ortopedické a neurologické klinice přednášejících veterinárních specialistů - můžete svým lektorům koukat při operacích přímo pod ruce.

Samostudium mezi výukovými bloky – předpřipravená témata k prostudování. Kurz bude velmi náročný na teoretickou výbavu a domácí studium, chceme se zaměřit převážně na praxi!!!

Po absolvování výuky bude požadováno vypracování 3 kompletních rehabilitačních protokolů s dokumentací a následnou obhajobou před zkouškou.

Závěrečná zkouška s komisí. Zkouška je složena z praktické, ústní a písemné zkoušky. Po úspěšném složení zkoušky (min. 70%) získá účastník CERTIFIKÁT o absolvování celého studia. Zároveň mu bude udělen unikátní profesní titul Certified Small Animal Rehabilitation Therapist. Dále získá profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat.


Obsah kurzu:

  1. Úvod do fyzioterapie, Vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapie 
   - přínos fyzioterapie
   - hojení tkání, zánět, imobilizace, re-mobilizace
   - tvorba rehabilitačního zápisu
   - anamnéza
   - palpace
   - diagnostika postoje a pohybu
   - měření
  2. Anatomie pohybového aparátu:
   - kostra
   - vazy, klouby, šlachy, fascie
   - svaly
   praktický blok: palpace, úpony/odstupy svalů na kostře
  3. Fyziologie svalové a kosterní soustavy
   -
   svalová kontrakce
   - vedení nervového vzruchu
   - fungování pohybového aparátu
  4. Ortopedický blok:
   - nejčastější ortopedické diagnózy hrudní končetiny (trauma, degenerativní onemocnění, autoimunitní a zánětlivá onemocnění, onkologická onemocnění)
   - nejčastější ortopedické diagnózy pánevní končetiny
   - chirurgické řešení běžných ortopedických diagnóz
   - konzervativní léčba
   praktický blok
  5. Neurologický blok:
   - funkční neuroanatomie
   - fyziologie svalové kontrakce a nervový vzruch
   - nejčastější neurologické diagnózy: onemocnění centrální nervové soustavy, onemocnění periferní nervové soustavy; degenerativní, zánětlivá, traumatická a genetická onemocnění
   - řešení chirurgické a konzervativní
   praktický blok: základní neurologické vyšetření
  6. Pohybová terapie, rehabilitace geriatrických pacientů, sportujících psů 
   - asistovaná pohybová terapie, pasivní pohybová terapie, aktivní pohybová terapie
   - podpůrné pomůcky v rehabilitaci zvířat
   - fyzioterapie sportujících a geriatrických psů
  7. Manuální metody fyzioterapie:
   - kloubní mobilizace
   - masáže, strečink
   - měkké techniky
   praktický blok: PROM, strečink, měkké techniky
  8. Fyzikální metody fyzioterapie:
   - aquaterapie
   - elektroterapie
   - laser, ultrazvuk, magnet, termoterapie, ostatní...
   - vliv fyzikální terapie na hojení tkání a otevřených ran
  9. Rehabilitace ortopedického pacienta od A do Z:
   - cíle fyzioterapie
   - rehabilitační postupy
   - tvorba rehabilitačního plánu
  10. Rehabilitace neurologického pacienta od A do Z:
   - cíle fyzioterapie
   - rehabilitační postupy u jednotlivých diagnóz
   - tvorba rehabilitačního plánu

   Obsah kurzu přizpůsobujeme potřebám jednotlivých lektorů a posloupnost témat jednotlivých bloků není závazná!

Lektoři

MVDr. Michaela MruvčinskáDalší přednášející: MVDr. Richard Macek - výživa, doplňky stravy; Mgr. Ondřej Daněk - fyzikální terapie 

 

Finanční podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Cena studia, včetně dvoutýdenní stáže v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG, veškerých výukových materiálu, odborné literatury a pomůcek k výuce je 169.000,- Kč.
Cena nezahrnuje platbu za stáž na ortopedickém a neurologickém pracovišti 2x 2 dny (pracoviště jsme pro studenty zajistili a praxi domluvili přímo na klinikách) 1. 900 Kč/ 1 den stáže.

Po potvrzení oficiální přihlášky z naší strany bude možné provést platbu buď jednorázově, nebo splátkovou úhradou ceny a rezervace místa je po uhrazení 1. splátky.

V případě jednorázové platby je termín splatnosti 1 měsíc od odeslání přihlášky. V případě zálohových plateb je splatnost ceny následující:

1. splátka ve výši 20 %, tedy 30.800 Kč je splatná do jednoho měsíce od odeslání přihlášky.

2. splátka ve výši 46.100 Kč je splatná tři týdny před prvním výukovým blokem.

3. splátka ve výši 46.100 Kč je splatná tři týdny před pátým výukovým blokem.

4. splátka ve výši 46.000 Kč je splatná tři týdny před osmým výukovým blokem.

(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku ke studiu do dvou měsíců před konáním prvního výukového bloku, vrátíme Vám zaplacenou cenu nebo 1. splátku v plné výši. Za zrušení přihlášky v období dvou až jednoho měsíce předem, budeme požadovat storno poplatek ve výši 50% 1. splátky a v případě zrušení přihlášky méně než měsíc před konáním prvního výukového bloku, je částka ve výši 1. splátky nevratná.

V případě 2. až 4. splátkové platby jsou již zaplacené splátky nevratné.

Podmínky přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání, zkušenosti s manipulací zvířat, anglický jazyk (odborná literatura ke studiu bude i v AJ). Výhodou je znalost anatomie (alespoň orientační).


PARTNEŘI ŠKOLY FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT KATEŘINY PLAČKOVÉ

Online přihláška

Škola fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové 

Kurz školy fyzioterapie zvířat pořádá PhysioDOG s.r.o., IČO: 11789034.