Škola fyzioterapie zvířat

V roce 2019 a 2020 otevíráme

Školu fyzioterapie zvířat 

Kateřiny Plačkové.


Fyzioterapie zvířat si pomalu ale jistě dobývá své místo na poli veterinární a po-veterinární péče o zvířata. 

Náš projekt PhysioDOG Academy vznikl původně pro nadšené majitele psů, kterým jsme chtěli umožnit pečovat o pohybový aparát svých psů. Těší nás, že účastníci našich seminářů mají zájem o hlubší znalosti. Naši vášeň a lásku k fyzioterapii zvířat, společně s nepřekonatelnými zkušenostmi v oboru, s vámi budeme rádi sdílet.

Rozhodli jsme se vytvořit vzdělávací koncept, který na poli fyzioterapie malých zvířat bude rozvíjet nejen odbornost a profesionalitu, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří vytvořit kolektiv profesionálů, kteří budou podporovat a dobře prezentovat svůj nový obor. Naším cílem je vytvořit komunitu profesionálů v rovině kolegiality, kteří svou práci budou dělat nejen hlavou, ale hlavně srdcem. 

Kurz fyzioterapie zvířat

Roční kurz fyzioterapie malých zvířat poskytne komplexní vhled nejen do oborů a metod veterinární fyzioterapie, ale i orientaci v souvisejících oborech, jako je neurologie či ortopedie.

Náš kurz bude možná pro někoho netradiční. Priority má lektorka a iniciátorka Kurzu fyzioterapie zvířat, Kateřina Plačková, dvě: 

 1. perfektní znalost anatomie, fyziologie, souvisejících oborů i metod a možností fyzioterapie
 2. praxe je základ!

Jak ale tyto dva časově i odborně náročné body spojit? Rovnou upozorňujeme, že studium bude velmi náročné na domácí přípravu. Na kurzu nebude prostor vysvětlovat základní orientaci v názvosloví, anatomii či fyziologii. Chceme se věnovat výuce praktických dovedností. Chceme, abyste neváhali při sestavení rehabilitačního plánu a abyste si uměli poradit. Chceme mít čas probírat různé rehabilitační postupy a možnosti.

Kvalita kurzu je opřena o silné pilíře:

 • Teoretické i praktické moduly kurzu budou vždy vyučovat pouze lidé, kteří mají ve svém oboru praxi.
 • Nestane se, že by o rehabilitaci mluvil někdo, kdo ji nedělá, ale pouze vyučuje.
 • Hands on výukové bloky.
 • Praxe na rehabilitačním pracovišti.
 • Zkouška, která prověří vaše získané znalosti.

Absolvent kurzu fyzioterapie zvířat:

 • Bude mít znalosti v oblasti anatomie a fyziologie pohybového aparátu.
 • Bude se orientovat v oblasti ortopedie a neurologie v souvislosti s případy, se kterými se během výkonu fyzioterapie může setkat.
 • Bude schopen provést základní ortopedické a neurologické vyšetření, aby dokázal rozlišit situace, kdy bude případ přednostně referovat veterinárnímu lékaři.
 • Bude si plně vědom své kompetence a své pozice, s ohledem na profesionalitu a odpovědnost při výkonu fyzioterapie. Bude schopen se vyznat v lékařské zprávě.
 • Bude mít znalosti v metodách fyzioterapie a bude schopen sestavení a vedení rehabilitačního protokolu pro jednotlivé indikované skupiny zvířat.
 • Bude schopen použít některé metody manuální terapie, vyzná se v aplikaci fyzikálních terapií a bude schopen vést aktivní pohybovou terapii.

Organizace kurzu:

Kurz bude realizován formou výukových bloků - prodloužených víkendů (pátek až neděle), složených vždy z teorie a praktické výuky. Pokud není uvedeno jinak, výuka probíhá v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG.

KURZ ŠKOLY I. - termíny výukových bloků:
PLNĚ OBSAZENO

 • První výukový blok  11. - 13. října 2019
 • Druhý výukový blok  22. - 24. listopadu 2019 - poslední v roce 2019.
 • Třetí výukový blok 24. - 26. ledna 2020.
 • Čtvrtý výukový blok 21. - 23. února 2020.

KURZ ŠKOLY II. - termíny výukových bloků:
PŘIHLAŠOVÁNÍ SPUŠTĚNO

 • První výukový blok 22. - 24. května 2020
 • Druhý výukový blok 19. - 21. června 2020
 • Třetí výukový blok 17. - 19. července 2020


V rámci kurzu je plánována povinná 2 týdenní praxe na rehabilitačních pracovištích (PhysioDOG + další pracoviště).

Dvoudenní stáž na ortopedické a neurologické klinice přednášejících veterinárních specialistů - můžete svým lektorům koukat při operacích přímo pod ruce.

Samostudium mezi výukovými bloky – předpřipravená témata k prostudování. Kurz bude velmi náročný na teoretickou výbavu a domácí studium, chceme se zaměřit převážně na praxi!!!

Po absolvování výuky bude požadováno vypracování 3 kompletních rehabilitačních protokolů s dokumentací a následnou obhajobou před zkouškou.

Závěrečná zkouška s komisí.

Prozatím nechceme být svazováni předpisy a podmínkami ministerstva školství, a proto zatím neusilujeme o akreditaci, i přesto, že hodinové dotace a obsah kurzu bude odpovídat ministerským podmínkám. Časem uvidíme, zda bylo toto rozhodnutí správné a v případě potřeby jsme připraveni o akreditaci požádat.

Návrh obsahu kurzu:

  1. Úvod do fyzioterapie:
   - přínos fyzioterapie
   - hojení tkání, zánět, imobilizace, re-mobilizace
   - tvorba rehabilitačního zápisu
  2. Anatomie pohybového aparátu:
   - kostra
   - vazy, klouby, šlachy, fascie
   - svaly
   praktický blok: palpace, úpony/odstupy svalů na kostře
  3. Fyziologie svalové a kosterní soustavy
  4. Ortopedický blok:
   - nejčastější ortopedické diagnózy hrudní končetiny (trauma, degenerativní onemocnění, autoimunitní a zánětlivá onemocnění, onkologická onemocnění)
   - nejčastější ortopedické diagnózy pánevní končetiny
   - chirurgické řešení běžných ortopedických diagnóz
   - konzervativní léčba
   praktický blok
  5. Neurologický blok (4 dny - čtvrtek až neděle):
   - funkční neuroanatomie
   - fyziologie svalové kontrakce a nervový vzruch
   - nejčastější neurologické diagnózy: onemocnění centrální nervové soustavy, onemocnění periferní nervové soustavy; degenerativní, zánětlivá, traumatická a genetická onemocnění
   - řešení chirurgické a konzervativní
   praktický blok: základní neurologické vyšetření
  6. Vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapie, pohybová terapie:
   - anamnéza
   - palpace
   - diagnostika postoje a pohybu
   - měření
   - asistovaná pohybová terapie, pasivní pohybová terapie, aktivní pohybová terapie
   - podpůrné pomůcky v rehabilitaci zvířat
  7. Manuální metody fyzioterapie:
   - kloubní mobilizace
   - masáže, strečink
   - měkké techniky
   praktický blok: PROM, strečink, měkké techniky
  8. Fyzikální metody fyzioterapie:
   - aquaterapie
   - elektroterapie
   - laser, ultrazvuk, magnet, termoterapie, ostatní...
   - vliv fyzikální terapie na hojení tkání a otevřených ran
  9. Rehabilitace ortopedického pacienta od A do Z:
   - cíle fyzioterapie
   - rehabilitační postupy
   - tvorba rehabilitačního plánu
  10. Rehabilitace neurologického pacienta od A do Z:
   - cíle fyzioterapie
   - rehabilitační postupy u jednotlivých diagnóz
   - tvorba rehabilitačního plánu
  11. Rehabilitace geriatrických pacientů, sportujících psů + opakovací workshop

   Obsah kurzu zatím není konečný, dle potřeb jednotlivých lektorů na něm ještě zapracujeme a určitě ho doplníme a zkrášlíme :)

Lektoři

... zatím ještě jednání probíhají. Jakmile budeme mít kompletní seznam lektorů, ihned ho zveřejníme...

Odborným garantem a lektorem některých bloků je Bc. Kateřina Plačková, CCRP

Spolupráci přislíbily špičky ve veterinární ortopedii i neurologii. Těšit se můžete na vyhlášeného neurochirurga, diplomovaného evropského specialistu v neurologii, i na vyhlášeného českého ortopeda. 

Další témata budou vždy přednášet profesionálové z oboru, a jak už bylo výše zmíněno, u nás žádný teoretik nepřednáší. 

Finanční podmínky

Cena studia, včetně stáží v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG, neuorologických a ortopedických stáží u specialistů na jejich pracovištích, je 154.000 Kč / 6.240 EUR.

Oficiální přihlašování spustíme 1. června 2019.  Po potvrzení oficiální přihlášky z naší strany bude možné provést platbu buď jednorázově nebo zálohově. Záloha ve výši 20 % (tedy 30.800 Kč / 1.248 EUR) je splatná do 1 měsíce od odeslání přihlášky. Doplatek lze rozdělit do tří splátek (41.100 Kč / 41.100 Kč / 41.000 Kč, příp. 3 x 1.664 EUR) splatných tři týdny před prvním, pátým a osmým výukovým blokem.

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku ke studiu do dvou měsíců před konáním prvního výukového bloku (tedy do 11. 8. 2019), vrátíme Vám zálohu v plné výši. Za zrušení přihlášky v období dvou až jednoho měsíce předem, budeme požadovat storno poplatek 50% zálohy a v případě zrušení přihlášky méně než měsíc před konáním prvního výukového bloku, je záloha nevratná.

V případě následných splátek je storno poplatek 50 % pouze týden po splatnosti splátky, jinak je splátka nevratná.

Podmínky přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání, zkušenosti s manipulací zvířat, anglický jazyk (odborná literatura ke studiu bude i v AJ). Výhodou je znalost anatomie (alespoň orientační).

Online přihláška

Škola fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové (II. kurz)