Škola fyzioterapie zvířat

Vzděláváme profesionály díky profesionálům.
Nejodbornější kurz v ČR s možností udělení profesní  kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat

Fyzioterapie zvířat si pomalu ale jistě dobývá své místo na poli veterinární a po-veterinární péče o zvířata. 

Náš projekt PhysioDOG Academy vznikl původně pro nadšené majitele psů, kterým jsme chtěli umožnit pečovat o pohybový aparát svých psů. Těší nás, že účastníci našich seminářů mají zájem o hlubší znalosti. Naši vášeň a lásku k fyzioterapii zvířat, společně s nepřekonatelnými zkušenostmi v oboru, s vámi chceme a budeme rádi sdílet.

Rozhodli jsme se proto vytvořit vzdělávací koncept, který na poli fyzioterapie malých zvířat bude rozvíjet nejen odbornost a profesionalitu, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří vytvořit kolektiv profesionálů, kteří budou podporovat a dobře prezentovat svůj nový obor. Naším cílem je vytvořit komunitu profesionálů v rovině kolegiality, kteří svou práci budou dělat nejen hlavou, ale hlavně srdcem. 

Po absolvování závěrečné zkoušky našeho ročního kurzu můžete získat profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. 

Kurz fyzioterapie zvířat

Roční kurz fyzioterapie malých zvířat poskytne komplexní vhled nejen do oborů a metod veterinární fyzioterapie, ale i orientaci v souvisejících oborech, jako je neurologie či ortopedie.

Náš kurz bude možná pro někoho netradiční. Priority má lektorka a iniciátorka Kurzu fyzioterapie zvířat, Kateřina Plačková, dvě: 

 1. perfektní znalost anatomie, fyziologie, souvisejících oborů i metod a možností fyzioterapie
 2. praxe je základ! Proto věnujeme maximum úsilí a času "hands on" výuce

Jak ale tyto dva časově i odborně náročné body spojit? Rovnou upozorňujeme, že studium bude velmi náročné i na domácí přípravu. Chceme se věnovat výuce praktických dovedností. Chceme, abyste neváhali při sestavení rehabilitačního plánu a abyste si uměli poradit, abyste věděli, proč volíte tu nebo onu konkrétní techniku. Také chceme, abyste si uměli klást správné otázky ve fyzioterapeutické diagnostice. Chceme mít čas probírat různé rehabilitační postupy a možnosti. Proto po našich studentech chceme i kontinuální domácí přípravu.

Kvalita kurzu je opřena o silné pilíře:

 • Teoretické i praktické moduly kurzu budou vždy vyučovat pouze lidé, kteří mají ve svém oboru praxi.
 • U nás se rozhodně nestane se, že by o rehabilitaci mluvil někdo, kdo ji nedělá, ale pouze vyučuje.
 • Hands on výukové bloky.
 • Praxe na rehabilitačním pracovišti.
 • Zkouška, která prověří vaše získané znalosti.

Absolvent kurzu fyzioterapie zvířat:

 • Bude mít znalosti v oblasti anatomie a fyziologie pohybového aparátu.
 • Bude se orientovat v oblasti ortopedie a neurologie v souvislosti s případy, se kterými se během výkonu fyzioterapie může setkat.
 • Bude schopen provést základní ortopedické a neurologické vyšetření, aby dokázal rozlišit situace, kdy bude případ přednostně referovat veterinárnímu lékaři.
 • Bude si plně vědom své kompetence a své pozice, s ohledem na profesionalitu a odpovědnost při výkonu fyzioterapie. Bude schopen se vyznat v lékařské zprávě.
 • Bude mít znalosti v metodách fyzioterapie a bude schopen sestavení a vedení rehabilitačního protokolu pro jednotlivé indikované skupiny zvířat.
 • Bude schopen použít některé metody manuální terapie, vyzná se v aplikaci fyzikálních terapií a bude schopen vést aktivní pohybovou terapii.
 • Po úspěšném složení zkoušky získá profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat ministerstva zemědělství.
  Pro samostatný výkon povolání je nutné splňovat podmínky veterinárního zákona. 

Organizace kurzu:

Kurz bude realizován formou výukových bloků - prodloužených víkendů (pátek až neděle), složených vždy z teorie a praktické výuky. Pokud není uvedeno jinak, výuka probíhá v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG.


KURZ ŠKOLY VII. - ukončeno

KURZ ŠKOLY VIII. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO 

 • První výukový blok - 6. - 8. 10. 2023 
 • Druhý výukový blok - 24. - 26. 11. 2023
 • Třetí výukový blok - 12. - 14. 1. 2024 
 • Čtvrtý výukový blok - 9. - 11. 2. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Pátý výukový blok - 1. - 3. 3. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Šestý výukový blok - 5. - 7. 4. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Sedmý výukový blok - 17. - 19. 5. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Osmý výukový blok - 21. - 23. 6. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Devátý výukový blok - 12. - 14. 7. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Desátý výukový blok - 9. - 11. 8. 2024 (změna termínu vyhrazena)


KURZ ŠKOLY IX. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO

 • První výukový blok - 15. - 17. 3. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Druhý výukový blok - 12. - 14. 4. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Třetí výukový blok - 3. - 5. 5. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Čtvrtý výukový blok - 7. - 9. 6. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Pátý výukový blok - 5. - 7. 7. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Šestý výukový blok - 30.8. - 1.9. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Sedmý výukový blok - 13. - 15. 9. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Osmý výukový blok - 4. - 6. 10. 2024 (změna termínu vyhrazena)
 • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme

KURZ ŠKOLY X. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO 

 • První výukový blok - 29. 11. - 1. 12. 2024 ( změna termínu vyhrazena pro všechny výukové bloky ) 
 • Druhý výukový blok - 6. - 8. 12. 2024 
 • Třetí výukový blok - brzy zveřejníme
 • Čtvrtý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Pátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Šestý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Sedmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Osmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme


KURZ ŠKOLY XI. - termíny výukových bloků:

PLNĚ OBSAZENO, již NEPŘIJÍMÁME náhradníky

 • První výukový blok - 7. 2. - 9. 2. 2025 ( změna termínu vyhrazena pro všechny výukové bloky )
 • Druhý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Třetí výukový blok - brzy zveřejníme
 • Čtvrtý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Pátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Šestý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Sedmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Osmý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
 • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme

KURZ ŠKOLY XII. - termíny zveřejníme na jaře 2025

V rámci kurzu je plánována povinná 2 týdenní praxe na rehabilitačních pracovištích (PhysioDOG + další pracoviště).

Dvoudenní stáž na ortopedické veterinární klinice přednášejících veterinárních specialistů - můžete svým lektorům koukat při operacích přímo pod ruce.

Samostudium mezi výukovými bloky – předpřipravená témata k prostudování. 

Po absolvování výuky bude požadováno vypracování 3 kompletních rehabilitačních protokolů s dokumentací a následnou obhajobou před zkouškou.

Závěrečná zkouška s komisí. Zkouška je složena z praktické, ústní a písemné zkoušky. Po úspěšném složení zkoušky (min. 70%) získá účastník CERTIFIKÁT o absolvování celého studia. Zároveň mu bude udělen unikátní profesní titul Certified Small Animal Rehabilitation Therapist. Dále získá profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat.


  Tématický obsah kurzu:
  Úvod do fyzioterapie, Vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapie, Diagnostika, Etika, Legislativa, 
  - přínos fyzioterapie
  - hojení tkání, zánět, imobilizace, re-mobilizace
  - tvorba rehabilitačního zápisu- anamnéza
  - palpace
  - diagnostika postoje a pohybu
  - měření- palpace
  - diagnostika postoje a pohybu
  - měření
Anatomie pohybového aparátu:

- kostra
- vazy, klouby, šlachy, fascie
- svaly
- praktický blok: palpace, úpony/odstupy svalů na kostře, průběhy svalů, ostatní měkké tkáně

Fyziologie svalové a kosterní soustavy

- svalová kontrakce
- vedení nervového vzruchu
- fungování pohybového aparátu

Ortopedický blok:

- nejčastější ortopedické diagnózy hrudní končetiny (trauma, degenerativní onemocnění, autoimunitní a zánětlivá onemocnění, onkologická onemocnění)
- nejčastější ortopedické diagnózy pánevní končetiny
- chirurgické řešení běžných ortopedických diagnóz
- konzervativní léčba
- praktický blok

Neurologický blok

- funkční neuroanatomie
- fyziologie svalové kontrakce a nervový vzruch
- nejčastější neurologické diagnózy: onemocnění centrální nervové soustavy, onemocnění periferní nervové soustavy; degenerativní, zánětlivá, traumatická a genetická onemocnění
- řešení chirurgické a konzervativní
- praktický blok: základní neurologické vyšetření

Pohybová terapie, rehabilitace geriatrických pacientů, sportujících psů

 - asistovaná pohybová terapie, pasivní pohybová terapie, aktivní pohybová terapie
- podpůrné pomůcky v rehabilitaci zvířat
- fyzioterapie sportujících a geriatrických psů

Manuální metody fyzioterapie:

- kloubní mobilizace
- masáže, strečink
- měkké myofasciální techniky
- problematika jizvovité tkáně
- praktický blok: PROM, strečink, měkké techniky

Fyzikální metody fyzioterapie:

- aquaterapie
- elektroterapie
- laser, ultrazvuk, magnet, termoterapie, ostatní...
- vliv fyzikální terapie na hojení tkání a otevřených ran

Rehabilitace ortopedického pacienta od A do Z:

- cíle fyzioterapie
- rehabilitační postupy u vybraných ortopedických onemocnění konzervativně i chirurgicky řešených
- tvorba rehabilitačního plánu

Rehabilitace neurologického pacienta od A do Z:

- cíle fyzioterapie
- rehabilitační postupy u jednotlivých diagnóz
- tvorba rehabilitačního plánu
- praktický blok - management plegického pacienta, základy The Spinal Walk System, management močového měchýře u pacientů bez hluboké citlivosti

   Obsah kurzu přizpůsobujeme potřebám jednotlivých lektorů a posloupnost témat jednotlivých bloků není závazná!

Lektoři

MVDr. Michaela Mruvčinská

MVDr. Richard Macek - výživa malých zvířat při managementu OA a při obezitě

Ing. Ondřej Daněk - fyzikální metody rehabilitace


 

Finanční podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Cena studia, včetně dvoutýdenní stáže v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG, veškerých výukových materiálu, odborné literatury a pomůcek k výuce je 169.000,- Kč.

Cena nezahrnuje poplatek za závěrečnou zkoušku MZ a platbu za nepovinnou stáž na ortopedickém  2 dny (pracoviště jsme pro studenty zajistili a praxi domluvili přímo na klinikách) 1. 900 Kč/ 1 den stáže.

Po potvrzení oficiální přihlášky z naší strany bude možné provést platbu buď jednorázově, nebo splátkovou úhradou ceny. Rezervace místa je po uhrazení 1. splátky.

V případě jednorázové platby je termín splatnosti 1 měsíc od odeslání přihlášky. V případě zálohových plateb je splatnost ceny následující:

1. splátka ve výši 20 %, tedy 30.800 Kč je splatná do jednoho měsíce od odeslání přihlášky.

2. splátka ve výši 46.100 Kč je splatná tři týdny před prvním výukovým blokem.

3. splátka ve výši 46.100 Kč je splatná tři týdny před čtvrtým výukovým blokem.

4. splátka ve výši 46.000 Kč je splatná tři týdny před sedmým výukovým blokem.

(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku ke studiu do dvou měsíců před konáním prvního výukového bloku, vrátíme Vám zaplacenou cenu nebo 1. splátku v plné výši. Za zrušení přihlášky v období dvou až jednoho měsíce předem, budeme požadovat storno poplatek ve výši 50% 1. splátky a v případě zrušení přihlášky méně než měsíc před konáním prvního výukového bloku, je částka ve výši 1. splátky nevratná.

V případě 2. až 4. splátkové platby jsou již zaplacené splátky nevratné.

Podmínky přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání, plnoletost. 


PARTNEŘI ŠKOLY FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT KATEŘINY PLAČKOVÉ

Online přihláška - všechny kurzy plně obsazeny.

Nepřijímáme náhradníky - plně obsazeno.

Škola fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové 

Kurz školy fyzioterapie zvířat pořádá PhysioDOG s.r.o., IČO: 11789034.