O NÁS

Rehabilitační a rekondiční péče o zvířata je v České republice mladý, ale rychle se rozvíjející obor s velkou perspektivou. Zájem o osobní i profesní rozvoj v tomto směru roste, avšak možnost systematicky profesionálně se vzdělávat v oblasti rehabilitace zvířat není prozatím v ČR dostupná.

Naším cílem je předat Vám naše mnohaleté zkušenosti ve fyzioterapii malých zvířat, které jsme získali nejen investicemi do kvalitního zahraničního vzdělání, zaměřeného přímo na rehabilitaci zvířat (The University of Tenessee, USA), ale i sbíráním zkušeností v humánní oblasti, zaměřující se na rehabilitační metody.

V neposlední řadě pak naše vzdělání upevňujeme a prohlubujeme při každodenní rehabilitační práci se zvířaty.

V čele s Bc. Kateřinou Plačkovou, DiS., zakladatelkou a průkopnicí veterinární fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat v ČR s mnohaletými zkušenostmi s rehabilitační prací se zvířaty, jsme se rozhodli vyhovět opakovaným žádostem o kvalitní a profesionální vzdělávání v oblasti rehabilitace zvířat, se zaměřením převážně na malá zvířata.

KDO JSME

Jsme progresivní team odborníků, připravený předat Vám maximum z našich znalostí a bohatých zkušeností v oblasti rekondiční a rehabilitační péče o zvířata.

Naše vzdělání si velmi pečlivě vybíráme a neustále na sobě pracujeme. Nenaleznete v ČR lektory, kteří disponují takovou odborností, jako my. Těší nás, že pro Vás můžeme být inspirací, a že Vám přinášíme stále nové trendy a informace v této oblasti.

Jsme autoři vlastních výukových materiálů a prezentací k odborným seminářům a kurzům, které jsme vytvořili nejen na základě našich vlastních zkušeností a znalostí, ale i díky konzultacím s veterinárními lékaři tak, aby splňovaly Vaše očekávání.

Klademe velký důraz na individuální přístup a prakticky zaměřenou výuku.

Klademe velký důraz na individuální přístup a prakticky zaměřenou výuku.


Bc. Kateřina Plačková, CCRP; CCFT

Certified Canine Rehabilitation Practitioner
Certified Canine Fitness Trainer
Člen International Association for Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy 

Kateřina je registrovaný veterinární fyzioterapeut vedený u Veterinární správy ČR. Je držitelkou celosvětově uznávané certifikace CCRP, kterou poskytuje vzdělávání The University of Tennessee.
Zakladatelka a průkopnice fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat v České republice. Od roku 2008 se věnuje rehabilitaci malých zvířat. Pracovala na klinice ve Vetcentru Duchek s.r.o. pod vedením MVDr. Lukáše Duchka a od roku 2015 založila vlastní Centrum fyzioterapie zvířat PhysioDOG v Praze. Během let její práce pomohla na nohy stovkám ochrnutých psů a její jméno má ve veterinární rehabilitaci nemalou váhu.
Specializuje se na práci s neurologickými pacienty, vypracovala svou vlastní metodiku pro práci se psy bez hluboké citlivosti pánevních končetin a s úspěchem ji aplikuje na své psí pacienty. V poslední době je také hojně vyhledávaná majiteli sportovně využívaných psů.
Přednáší rehabilitaci malých zvířat a další témata pro různé vzdělávací i zájmové organizace, vede své vlastní vzdělávací programy v projektu Physiodog Academy.
Mezi její zájmy patří práce na osobním rozvoji, ve volném čase jezdí na motorce a ráda vaří. Doma má německého pinče Felixe a téměř neustále některého z neurologických psích pacientů, jejichž majitelé z mnoha osobních důvodů nemohou či nezvládají pravidelnou rehabilitaci jejich mazlíčků. Těmto pacientům věnuje Katka svůj volný čas.
Více o práci, vzdělání a referencích klientů Katky se dozvíte na samostatných stránkách o fyzioterapii zvířat: www.physiodog.cz

Lektorky kurzu Péče o pohybový aparát psa

Bc. Lucie Tolarová, CCFT; Ing. Barbora Hanousková, CCFT

Holky pracují jako fyzioterapeutky v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG. Kurz o pohybových problémech různých kategorií psů si připravily, protože ve své práci často vysvětlují základní pravidla péče o pohybový aparát psích sportovců, stárnoucích pejsků nebo fen po porodu.

Lucka vystudovala biologii a k fyzioterapii zvířat se dostala díky své feně, která potřebovala rehabilitační péči. Obor ji natolik nadchnul, že bylo zcela osudové se věnovat fyzioterapii zvířat.
Barča, nyní na mateřské dovolené, také nemá ke zvířatům daleko. Vystudovala ČZU, zajímá ji výživa a péče o sportující psy. 


MVDr. Radek Musil

Lektor kurzu Ortopedické minimum v rehabilitaci zvířat a lektor ortopedického bloku Školy fyzioterapie zvířat

MVDr. Radek Musil je jedním z nejvýznamnějších odborníků v České republice. Specializuje se především na chirurgii tvrdých tkání a ortopedii a je oficiálním posuzovatelem pro DKL, DKK a luxaci pately. Svou veterinární praxi začal v roce 1995. Nyní působí na své veterinární klinice Monáda v Českém Brodě.

Radek Musil je lektorem kurzu Ortopedické minimum v rehabilitaci zvířat.

MVDr. Roman Bartoň

Lektor neurologického bloku Školy fyzioterapie zvířat

MVDr. Roman Bartoň je specialistou Komory veterinárních lékařů. Je majitelem špičkové jihočeské kliniky CB-vet v Českých Budějovicích, kterou založil v roce 2012. Specializuje se na neurologické a ortopedické pacienty. Je posuzovatelem dědičných ortopedických vad.

MVDr. Veronika Matoušková

Lektorka bloků Anatomie a Fyziologie pohybového aparátu Školy fyzioterapie zvířat

Veronika vystudovala veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, navštěvuje v Německu kurz chiropraxe pro veterinární lékaře, studovala fyzioterapii zvířat a v současnosti se věnuje pouze fyzioterapii. Dále se věnuje chovu Německých ovčáků, se kterým má více než 16 let zkušeností.