Manuální terapie psů dle principů Dornovy metody

TERMÍNY

31. 7. - 1.8. 2021 (SO/NE) - Praha 6 - PLNO

4. - 5. 9. 2021 (SO/NE) - Praha 6

* kurzy pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP a fyzioterapeutek z PhysioDOG


CENA

dvoudenní kurz                                 6 500 Kč / 280 EUR

opakování kurzu                               3 500 Kč / 160 EUR


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.   

Co je to Dornova metoda? 

Dornova metoda je jemná manuální terapie kosterního aparátu, která si v poslední době právem nachází své místo ve fyzioterapii zvířat.
Zakladatelem Dornovy metody je pan Dieter Dorn, zemědělec, který žil v Bavorsku a při těžké práci si zablokoval páteř a trpěl velkými bolestmi. Byl ošetřen "napravovačem" z vedlejší vesnice, a protože byl výsledkem terapie nadšen, začal se od svého napravovače učit. Ten však bohužel velmi brzy zemřel, proto se Dieter Dorn začal sám věnovat terapii na základě vzpomínek svých i dalších ošetřených osob a své poznatky aplikoval nejen na lidi, ale i na hospodářská zvířata. Dnes je jeho metoda celosvětově známá jako jemná a šetrná terapie kosterního aparátu a pomáhá jak lidem, tak i zvířatům.


Aplikace Manuální terapie dle principů Dornovy metody u pracovních či sportovně využívaných psů je vhodným preventivním opatřením proti poškození pohybového aparátu vlivem jednostranné či nadměrné zátěže. I u psů, u kterých jejich genetické dispozice nesou degenerativní onemocnění pohybového aparátu (velká plemena s ortopedickými problémy, dlouhohřbetí psi s dispozicí výhřezu meziobratlové ploténky či jinými problémy s páteří,..) je terapie a pravidelné sledování zdravotního stavu psa vhodné.

I přes velmi rozdílnou anatomickou stavbu kostry člověka oproti psům je aplikace Manuální terapie dle principů DM snadno použitelná u psů.


Není "Dornovka" jako "Dornovka". V našem podání dostanete logické vysvětlení anatomických souvislostí ve vztahu ke kostře psa, a to z důležitého KOMPLEXNÍHO pohledu fyzioterapie. 

Postup aplikace metody (MTdpDM) vychází z obecných a tradičních principů metody pana Dorna, přizpůsobený anatomickým poměrům kostry psa, který jsme vyvíjeli při naší práci se psími pacienty v rehabilitaci, konzultovali jak s odborníky na Dornovu metodu v humánní i zvířecí sféře, tak i s veterinárními lékaři.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE?

  • Seznámíte se s anatomií pohybového aparátu psa v souvislosti s prací pomocí Dornovy metody
  • Objasníme Vám pojem funkční blokáda a možnosti ošetření pomocí MTDM
  • Naučíte se aplikovat Manuální terapii psů dle principů Dornovy metody na svém zvířecím partnerovi
  • Dozvíte se indikace a kontraindikace použití terapie
  • Osvojíte si dovednosti k bezpečné manipulaci s kosterním aparátem psa
  • Klademe důraz na šetrné, bezbolestné a anatomicky správné prováděni!

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT.

ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Co s sebou?

Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu. 

Platební podmínky

Částku 1.000 Kč pro rezervaci místa na kurzu uhraďte prosím převodem na níže uvedený bankovní účet vedený u Komerční banky nejpozději 2 týdny po odeslání přihlášky. Doplatek kurzu provedete v hotovosti na místě konání kurzu, nebo zašlete na stejný bankovní účet nejpozději deset dní před konáním kurzu. Rezervační částka je nevratná, je možné ji přesunout na jiný termín vždy pouze jednou.

Číslo účtu: 107-9608840287/0100

IBAN: CZ7301000001079608840287

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 444

Poznámka: Jméno a příjmení účastníka kurzu

Přijetí platby, a tím i Vaše účast, bude potvrzena na Váš email. Pro urychlení procesu doporučujeme zaslat potvrzení o platbě na e-mail physiodogacademy@gmail.com. V případě nezaplacení částky za seminář do 2 týdnů bude zájemce připsán na seznam náhradníků. V případě zrušení přihlášky 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky.

PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

  • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
  • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
  • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
  • Věk 18 let a více