Manuální terapie psů dle principů Dornovy metody

TERMÍNY


23. - 24. 11. 2024 - Plzeň s Bc. Lucií Ryšánkovou, CCFT


CENA

dvoudenní kurz                                 6.500 Kč


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.   

Co je to Dornova metoda? 

Dornova metoda je jemná manuální terapie kosterního aparátu, která si v poslední době právem nachází své místo ve fyzioterapii zvířat.

Zakladatelem Dornovy metody je pan Dieter Dorn, zemědělec, který žil v Bavorsku a při těžké práci si zablokoval páteř a trpěl velkými bolestmi. Byl ošetřen "napravovačem" z vedlejší vesnice, a protože byl výsledkem terapie nadšen, začal se od svého napravovače učit. Ten však bohužel velmi brzy zemřel, proto se Dieter Dorn začal sám věnovat terapii na základě vzpomínek svých i dalších ošetřených osob a své poznatky aplikoval nejen na lidi, ale i na hospodářská zvířata. Dnes je jeho metoda celosvětově známá jako jemná a šetrná terapie kosterního aparátu a pomáhá jak lidem, tak i zvířatům.

Aplikace Manuální terapie dle principů Dornovy metody u pracovních či sportovně využívaných psů je vhodným preventivním opatřením proti poškození pohybového aparátu vlivem jednostranné či nadměrné zátěže. I u psů, u kterých jejich genetické dispozice nesou degenerativní onemocnění pohybového aparátu (velká plemena s ortopedickými problémy, dlouhohřbetí psi s dispozicí výhřezu meziobratlové ploténky či jinými problémy s páteří,..) je terapie a pravidelné sledování zdravotního stavu psa vhodné.

I přes velmi rozdílnou anatomickou stavbu kostry člověka oproti psům je aplikace Manuální terapie dle principů DM snadno použitelná u psů.

Není "Dornovka" jako "Dornovka". V našem podání dostanete logické vysvětlení anatomických souvislostí ve vztahu ke kostře psa, a to z důležitého KOMPLEXNÍHO pohledu fyzioterapie. Postup aplikace metody (MTdpDM) vychází z obecných a tradičních principů metody pana Dorna, přizpůsobený anatomickým poměrům kostry psa, který jsme vyvíjeli při naší práci se psími pacienty v rehabilitaci, konzultovali jak s odborníky na Dornovu metodu v humánní i zvířecí sféře, tak i s veterinárními lékaři.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE?

  • Seznámíte se s anatomií pohybového aparátu psa v souvislosti s prací pomocí Dornovy metody
  • Objasníme Vám pojem funkční blokáda a možnosti ošetření pomocí MTDM
  • Naučíte se aplikovat Manuální terapii psů dle principů Dornovy metody na svém zvířecím partnerovi
  • Dozvíte se indikace a kontraindikace použití terapie
  • Osvojíte si dovednosti k bezpečné manipulaci s kosterním aparátem psa
  • Klademe důraz na šetrné, bezbolestné a anatomicky správné prováděni!

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT.

ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Co s sebou?

Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu.

Platební podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba počítat s 500,- manipulačním poplatkem.

Dílčí platba 3. 250,- (případně celková platba) pro stvrzení místa na kurzu, uhraďte prosím po zaslání faktury na bankovní účet.

Doplatek kurzu provedete v hotovosti na místě konání kurzu.

V případě nezaplacení částky za seminář do doby splatnosti na faktuře bude zájemce připsán na seznam náhradníků.

Storno podmínky

Dílčí platba je nevratná.

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, Vám vrátíme 50% z ceny v případě uhrazení celé částky. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky. 

PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

  • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
  • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
  • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
  • Věk 18 let a více

Pořádá PhysioDOG Academy s.r.o.