Péče o pohybový aparát psa

TERMÍNY


22. - 23. 7 .2023 (SO/NE) - Plzeň

Změna termínu vyhrazena


CENA

dvoudenní seminář                       4. 800 Kč 

včetně výukových materiálů a velkého portfolia cvičebních pomůcek na kurzu (nemusíte si nosit svoje vybavení)


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.    

Péče o pohybový aparát psa

Dvoudenní seminář zaměřený na správnou přípravu na výkon, zlepšení koordinace i fyzické síly a komplexní péči o pohybový aparát psích sportovců.

Zároveň se seminář bude věnovat i péči o pohybový aparát geriatrických pacientů. Zajímavá témata teoretických částí budou proložena praktickými bloky. Pod odborným dohledem si vyzkoušíte nejen možnosti správného posilování, ale i masážní techniky a hlavně velmi důležitý strečink. Lektorky vždy kladou důraz na individuální výuku, proto jich na kurzu bude více.

Co se naučíte?

 • Správný a zdravý přístup k přípravě na výkon
 • Warm up/cool down - všichni známe, ale děláte to dobře?
 • Možnosti zlepšení koordinace, přesnosti, propriocepce
 • Základní sportovní masáž jako součást přípravy na výkon
 • Strečink aktivní i pasivní a vše kolem
 • Péče o stárnoucí pohybový aparát - aspekty zdravého pohybu
 • Výživa - důležitá součást tvorby kondičního plánu

Kdo je lektorem?

Fyzioterapeutky z týmu PhysioDOG Lucka Tolarová / Barča Hanousková

Odborným garantem kurzu je certifikovaná fyzioterapeutka zvířat Kateřina Plačková.

Terapeutky z PhysioDOG mají mnoho zkušeností s péčí o pohybový aparát vrcholových sportovců a jsou připravené vám své znalosti i dovednosti předat.

ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Co s sebou?

Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu. Můžete si s sebou vzít své balanční pomůcky, pokud máte. 

Platební podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Částku 1.000 Kč pro rezervaci místa na kurzu je nutné uhradit (až na základě potvrzení přijetí přihlášky, které obdržíte emailem nejpozději do tří pracovních dnů od odeslání přihlášky) převodem na níže uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 2 týdnů od odeslání přihlášky. Doplatek kurzu provedete v hotovosti na místě konání kurzu, nebo zašlete na stejný bankovní účet nejpozději deset dní před konáním kurzu. Rezervační částka je nevratná.

Číslo účtu: 1101143048 / 3030

IBAN: CZ8530300000001101143048 

SWIFT kód: AIRACZPP 

Variabilní symbol: 888

Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka kurzu

Přijetí platby, a tím i Vaše účast, bude potvrzena na Váš email. Pro urychlení procesu doporučujeme zaslat potvrzení o platbě na e-mail info@physiodogacademy.cz. V případě nezaplacení částky za seminář do 2 týdnů bude zájemce připsán na seznam náhradníků. V případě zrušení přihlášky 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky.


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

 • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
 • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
 • Věk 18 let a více