Rekondiční masáže a strečink psů

TERMÍNY 

23. - 24. 10. 2021 (SO/NE) - Praha 6 - PLNO

* kurzy pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP a fyzioterapeutek z PhysioDOG


CENA

dvoudenní kurz                       6 500 Kč / 280 EUR

opakování kurzu                     3 500 Kč / 160 EUR


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.  

MASÁŽE A JEJICH VÝZNAM

Masáže hrají velmi důležitou roli nejen v péči o psy v rekonvalescenci či s pohybovými obtížemi, ale i v péči o sportovně či pracovně využívané psy. 
I pro domácí psy, kteří nejsou nijak sportovně využívaní, je masáž blahodárná jako preventivní péče o jeho zdraví i jako prostředek k budování pozitivního vztahu mezi majitelem a psem. 
Díky výraznému vlivu na psychiku psa se masáže velmi dobře uplatňují u bázlivých či stresovaných psů.
Účinek masáží je velmi rozmanitý. Primárně uvolňují svaly a odstraňují svalové spasmy, zároveň udržují svaly pružné a výkonné, zajišťují jim dostatek přísunu kyslíku a podporují látkovou výměnu. Zasahují však nejen do svalů, ale pozitivně ovlivňují kůži, podkoží, fascie i šlachy.
Masáže jsou hojně využívanou metodou v rehabilitaci, odstraňují bolest a zvýšené napětí svalů. Prokrvené tkáně mají tendenci k rychlejšímu hojení.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE?

 • Seznámíte se s pohybovým aparátem psa v souvislosti se svalovým, ale i kosterním aparátem
 • Naučíte se rozlišit a aplikovat základní druhy masáží dle jejich zaměření
 • Poznáte indikace a kontraindikace aplikace masáží
 • Osvojíte si masážní hmaty, potřebné ke správné a efektivní aplikaci masáží
 • Naučíte se správnému a bezpečnému provádění strečinku svalů psa
 • Druhý den kurzu se naučíte základní myofasciální techniky pro práci s povázkou
 • Budete umět provádět jemnou pasivní mobilizaci kloubů, kterou je vhodné provádět po rozmasírování

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT

 ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Co s sebou?
Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu. 

Platební podmínky

Částku 1.000 Kč pro rezervaci místa na kurzu uhraďte prosím převodem na níže uvedený bankovní účet vedený u Komerční banky nejpozději 2 týdny po odeslání přihlášky. Doplatek kurzu provedete v hotovosti na místě konání kurzu, nebo zašlete na stejný bankovní účet nejpozději deset dní před konáním kurzu. Rezervační částka je nevratná, je možné ji přesunout na jiný termín vždy pouze jednou.

                                                Číslo účtu:                   107-9608840287/0100

                                                IBAN:                           CZ7301000001079608840287

                                                SWIFT kód:                  KOMBCZPPXXX

                                                Variabilní symbol:       333

Poznámka: Jméno a příjmení účastníka kurzu

Přijetí platby, a tím i Vaše účast, bude potvrzena na Váš email. Pro urychlení procesu doporučujeme poslat potvrzení o platbě na e-mail physiodogacademy@gmail.com. V případě nezaplacení částky za seminář do 2 týdnů bude zájemce připsán na seznam náhradníků. V případě zrušení přihlášky 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky. 


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

 • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
 • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
 • Věk 18 let a více