Hop na balón

TERMÍNY: 

20. 10. 2024 - Plzeň s Bc. Lucií Ryšánkovou, CCFT


CENA

jednodenní seminář                               2.000 Kč 


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.    

Hop na balón

Balanční cvičení na různých druzích balančních pomůcek je velmi vhodné pro zvýšení i udržení aktivní fyzické kondice psů bez ohledu na fakt, zda jsou sportovně využívaní či nikoliv. 

Cvičení na balančních pomůckách je forma zábavné aktivity, kterou můžete využít mimo sportovní sezonu či při špatných klimatických podmínkách pro udržení fyzické aktivity psa i pro jeho velmi rychlé unavení.

Balancování, konkrétně aktivace hlubokého stabilizačního systému, je více než vhodné zařadit do tréninku fyzické aktivity i do rehabilitace dlouhohřbetých psů či skupin plemen, která mají sklony k problémům s páteří či velkými periferními klouby.

Balanční cvičení má však i svá výrazná omezení, o kterých se na kurzu dozvíte.

HARMONOGRAM A ORGANIZACE SEMINÁŘE

V teoretické části semináře budeme postupovat od základních bezpečnostních pravidel používání balančních pomůcek, přes první seznámení psa s míčem či podložkou, až po lehké, středně těžké a obtížné cviky na míčích. Zároveň se seznámíte s fyziologií stahu svalových vláken a s druhy svalových kontrakcí v souvislosti s pohybem psa.

Probereme použití balančního cvičení v rehabilitaci zvířat i jeho kontraindikace.

Praktická část semináře je rozdělena do několika bloků, které navazují na teoretický výklad a umožňují rozložit fyzické možnosti Vašeho psa do celého průběhu semináře. 

Na semináři je k dispozici velké množství všech druhů balančních pomůcek, proto nehrozí, že by někdo musel čekat na cvičení na pomůckách. K dispozici máme balanční pomůcky pro malé, střední, i velké psy.

ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Co s sebou?

Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu. Můžete si s sebou vzít své balanční pomůcky, pokud máte. 

Platební podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Částku 2.000 Kč pro stvrzení místa na kurzu uhraďte prosím po zaslání faktury na bankovní účet. 

V případě nezaplacení částky za seminář do doby splatnosti na faktuře bude zájemce připsán na seznam náhradníků. 

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, Vám vrátíme 50% z celkové částky. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky. 


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

  • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
  • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
  • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
  • Věk 18 let a více

Pořádá PhysioDOG Academy s.r.o.