VZDĚLÁVÁNÍ V REHABILITACI ZVÍŘAT

PhysioDOG Academy

Kvalitní forma vzdělávání pro profesionály
i majitele čtyřnohých přátel


KVALITA

Individuální přístup a praktické zaměření vedení kurzů.

Nová témata a spolupráce s odborníky v oboru. 

Omezený počet účastníků v kurzu.

Příjemné prostředí  a odborné vedení kurzu. 

.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Kvalitní forma vzdělávání s vlastními pomůckami a výukovými materiály.

Předáme Vám vlastní know-how získané letitou praxí. 

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Možnost rozšíření Vaší profesní kvalifikace a odbornosti.

Možnost udělit autorizovanou zkoušku ministerstva zemědělství v profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat.

NOVINKY


  

  • Škola fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové umožní studentům získat Autorizovanou zkoušku ministerstva zemědělství v rámci profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat  
  • Naši nabídku jsme rozšířili o kurz pro odbornou veřejnost - Spinal Walk System Therapist 
  • Obohatili jsme portfolio odborných lektorů a přednášejících pro kurzy Rekondičních masáží, Péče o pohybový aparát psa a seminář Balančních cvičení
  • Jsou vypsány nové termíny již zaběhnutých, oblíbených a vyžadovaných kurzů a seminářů


  • Připravujeme: 

  • Chystáme nový certifikovaný kurz pro profesionální dog fitness trenéry. Kurz bude pod vedením mezinárodně certifikovaných dog fitness trenérek (CCFT - The University of Tennessee), a zároveň zkušených fyzioterapeutek