Ošetření spoušťových bodů u psa

TERMÍNY

Brzy vypíšeme nové termíny...


CENA

jednodenní seminář                                   3.000 Kč 


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.  

Co jsou to trigger points? 

Při práci se svalovým aparátem psa můžete narazit na opakující se problémy či potíže s odstraněním zkrácených svalů nebo funkčních blokád.
Příčinou může být výskyt spoušťových bodů, tzv. Trigger points ve svalových vláknech.

Ošetření spoušťových bodů výrazně zvýší funkčnost svalu při práci a zefektivní Vaše masážní či mobilizační metody.

HARMONOGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Teoretická část:

 • Anatomie a fyziologie svalové soustavy ve vztahu ke vzniku a výskytu spoušťových bodů
 • Fyziologie spoušťových bodů
 • Vznik a výskyt trigger points
 • Techniky na odstranění spoušťových bodů
 • Strečink

Praktická část:

 • Palpace spoušťových bodů na lidském těle a jejich ošetření
 • Palpace svalů a spoušťových bodů na Vašem psím partnerovi
 • Odstranění trigger points
 • Masážní hmaty vhodné pro kombinaci s ošetřením spoušťových bodů
 • Strečink

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT.

ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Co s sebou?

Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu.

Platební podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Částku 3.000 Kč pro stvrzení místa na kurzu uhraďte prosím po zaslání faktury na bankovní účet.  

V případě nezaplacení částky za seminář do doby splatnosti na faktuře bude zájemce připsán na seznam náhradníků.

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, Vám vrátíme 50% z celkové částky. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky. 


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

 • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
 • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
 • Věk 18 let a více

Pořádá PhysioDOG Academy s.r.o.