Ošetření spoušťových bodů u psa

TERMÍNY

Nové termíny brzy vypíšeme


CENA

jednodenní kurz                                    3 000 Kč / 140 EUR


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.  

Co jsou to trigger points? 

Při práci se svalovým aparátem psa můžete narazit na opakující se problémy či potíže s odstraněním zkrácených svalů nebo funkčních blokád.
Příčinou může být výskyt spoušťových bodů, tzv. Trigger points ve svalových vláknech.

Ošetření spoušťových bodů výrazně zvýší funkčnost svalu při práci a zefektivní Vaše masážní či mobilizační metody.

HARMONOGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Teoretická část:

 • Anatomie a fyziologie svalové soustavy ve vztahu ke vzniku a výskytu spoušťových bodů
 • Fyziologie spoušťových bodů
 • Vznik a výskyt trigger points
 • Techniky na odstranění spoušťových bodů
 • Strečink

Praktická část:

 • Palpace spoušťových bodů na lidském těle a jejich ošetření
 • Palpace svalů a spoušťových bodů na Vašem psím partnerovi
 • Odstranění trigger points
 • Masážní hmaty vhodné pro kombinaci s ošetřením spoušťových bodů
 • Strečink

Na konci kurzu obdrží účastníci CERTIFIKÁT.

ORGANIZACE KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Co s sebou?

Očkovací průkaz psa, deku či jinou podložku pod psa, pohodlné oblečení, misku na vodu, pamlsky pro pejska a dobrou náladu.

Platební podmínky

Částku 3.000 Kč pro rezervaci místa na kurzu uhraďte prosím převodem na níže uvedený bankovní účet vedený u Komerční banky nejpozději 2 týdny po odeslání přihlášky. Rezervační částka je nevratná, je možné ji přesunout na jiný termín vždy pouze jednou.

Číslo účtu: 107-9608840287/0100

IBAN: CZ7301000001079608840287

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 666

Poznámka: Jméno a příjmení účastníka kurzu

Přijetí platby, a tím i Vaše účast, bude potvrzena na Váš email. Pro urychlení procesu doporučujeme zaslat potvrzení o platbě na e-mail: physiodogacademy@gmail.com. V případě nezaplacení částky za seminář do 2 týdnů bude zájemce připsán na seznam náhradníků. V případě zrušení přihlášky 14 a více dnů před termínem kurzu/semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. V případě zrušení přihlášky 0-14 dní před termínem kurzu/semináře, bude storno poplatek 100% z ceny kurzu. Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky.


PODMÍNKY A DOPORUČENÍ PRO ÚČAST

 • Psi musí být klinicky zdraví a musí mít platné očkování, háravé fenky se s ohledem na ostatní pejsky semináře nemohou zúčastnit.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění.
 • Účastníci by se měli orientovat v názvosloví týkajícím se pohybového aparátu zvířat a měli by mít základní znalosti anatomie a fyziologie.
 • Věk 18 let a více