Spinal Walk System Therapist

Péče o neurologického pacienta je královskou disciplínou fyzioterapie malých zvířat. V rehabilitaci takového pacienta se mohou profesionální fyzioterapeuti setkat s obrovským množstvím komplikací a otázek, u kterých se bez správné odpovědi může zhroutit celý rehabilitační plán.

Na četná přání odborné veřejnosti se Kateřina Plačková rozhodla vyslyšet přání těch, kteří chtějí rozvíjet svou profesionální dráhu a poskytne své exkluzivní know-how z oblasti rehabilitace spinálních pacientů vážným zájemcům o toto studium.

Pokud se chcete učit přímo od nejzkušenější fyzioterapeutky neurologických pacientů v České republice a máte ve svém portfoliu klientů neurologické diagnózy, jste vítáni!

Lektoři:

MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR

 • Michaela vystudovala fakultu veterinárního lékařství na VFU. Již při studiu navštěvovala Centrum fyzioterapie zvířat a pracovala na své rehabilitační praxi. Absolvovala kurz fyzioterapie malých zvířat a mnoho dalších odborných kurzů v oblasti rehabilitace zvířat a nyní pracuje v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG jako fyzioterapeutka. Neurologičtí pacienti se stali její velkou vášní.

Bc. Kateřina Plačková, DiS., CCRP; CCFT

 • Kateřina se věnuje fyzioterapii zvířat cca 15. rokem. Vypracovala vlastní metodiku pro práci se spinálními pacienty. Absolvovala celosvětově uznávané studium fyzioterapie zvířat a získala mezinárodní licenci pro fyzioterapii zvířat Certified Canine Rehabilitation Practitioner a mezinárodní licenci fitness trenéra Certified Canine Fitness Trainer. Nyní navštěvuje dvouleté zahraniční studium veterinární osteopatie.

Specifikace kurzu:

Kurz je určen pouze pro odbornou veřejnost! Studium bude rozděleno do teoretických a praktických bloků. Při praktické části bude výuka probíhat na reálných spinálních pacientech. Očekáváme, že účastnici budou schopni si pro třetí výukový blok a pro závěrečnou zkoušku zajistit vlastní pacienty. Ideální počet pacientů je jeden do dvojice až trojice studentů.

Kapacita kurzu je omezená!!! Potrpíme si na individuální přístup. 

Absolvent kurzu SWST:

 • Bude mít znalosti v oblasti neuroanatomie a neurofyziologie
 • Bude se orientovat v neurologických diagnózách, jejich diagnostice a možnostech řešení
 • Získá znalosti pro vedení rehabilitace napříč neurologickými pacienty
 • Bude seznámen s principy metodiky The Spinal Walk Systém
 • Osvojí si techniky pro správnou neurostimulaci v rehabilitaci neurologického pacienta
 • Bude trénován v manipulaci s reálnými spinálními pacienty
 • Bude jasně vědět, kdy referovat a kdy rehabilitovat, kde jsou jeho kompetence a kde končí
 • Vyzkouší si vedení neurologického pacienta při aquaterapii i při pohybové terapii

Organizace kurzu:

Kurz je realizován formou tří výukových bloků. Bloky na sebe tématicky i odborně navazují.

SWST I. - MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR

 • Neuroanatomie
 • Neurofyziologie
 • Neurologické diagnózy pro praxi SWST fyzioterapeuta zvířat
 • Neurologické vyšetření v praxi SWST fyzioterapeuta zvířat

SWST II. - Bc. Kateřina Plačková, DiS., CCRP; CCFT

 • Využití reflexů v rehabilitaci neurologického pacienta
 • Odborná metodika The Spinal Walk Systém
 • Rehabilitace paraplegických pacientů
 • Tvorba rehabilitačního plánu
 • Management spinálního pacienta a práce s klientem
 • Praktická část na reálných pacientech - způsoby vyvolání flexorového reflexu; specifické cviky pro rozvoj svalového tonu; využití aquaterapie a fyzikální terapie v rehabilitaci spinálních pacientů

SWST III. - Bc. Kateřina Plačková, DiS., CCRP; CCFT

 • Management kvadruplegického pacienta
 • Tvorba rehabilitačního plánu těžkých spinálních pacientů
 • Rehabilitace konkrétních neurologických diagnóz a jejich specifika
 • Fyzikální terapie v rehabilitaci neurologických pacientů
 • Praktická část na reálných spinálních pacientech - opakování z minulého výukového bloku; asistovaná a aktivní pohybová terapie spinálního pacienta
 • Propojení získaných znalostí a zkušeností do koncepce The Spinal Walk System

Závěrečná zkouška

Pro registraci k závěrečné zkoušce je nutné vypracovat 3 případové studie spinálních pacientů.

Zkouška se skládá z teoretické části formou testu, obhajoby případové studie a ústní a praktické zkoušky před zkušební komisí. Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba získat minimálně 80% správných odpovědí.

Získání certifikace

V případě úspěšného složení závěrečné zkoušky získá účastník licenci k používání registrované značky The Spinal Walk Systém s platností na 2 roky a certifikát odbornosti. Po uplynutí platnosti licence musí certifikovaný spinální terapeut prokázat svou odbornost pro další období. Konkrétní informace k tomuto tématu budou sděleny účastníkům na kurzu.

Termíny kurzu:

 • I. výukový blok: brzy zveřejníme        
 • II. výukový blok: brzy zveřejníme

 • III. výukový blok: brzy zveřejníme 

Cena kurzu: 

 • při jednorázové platbě - 90 000 Kč
 • možnost plateb na třetiny viz. platební podmínky

Platební podmínky

POZOR - Platbu provádějte pouze v českých korunách.

Pokud hradíte ze zahraničního účtu je potřeba k platbě přičíst 500,- manipulační poplatek.

Jednorázová platba za všechny výukové bloky 90 000 Kč
Úhrada jednotlivých výukových bloků:
 • 1. výukový blok - 36 000 Kč (40% z celkové ceny)
 • 2. výukový blok - 31 500 Kč
 • 3. výukový blok - 31 500 Kč

Platbu následujícího výukového bloku je nutné zaplatit do 5 pracovních dnů po ukončení předchozího výukového bloku.

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku ke kurzu do dvou měsíců před konáním prvního výukového bloku, vrátíme Vám zaplacenou cenu nebo 1. splátku v plné výši. Za zrušení přihlášky v období dvou až jednoho měsíce předem, budeme požadovat storno poplatek ve výši 50% 1. splátky a v případě zrušení přihlášky méně než měsíc před konáním prvního výukového bloku, je částka ve výši 1. splátky nevratná.
V případě 2. až 3. splátkové platby jsou již zaplacené splátky nevratné. 

Zasláním přihlášky akceptujete platební podmínky.

Podmínky přijetí a doporučení pro účast:

 • Věk +18.
 • Účastníci jsou povinni řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, 246/1992 Sb. v platném znění. 
 • Upřednostníme uchazeče z řad veterinárních lékařů, veterinárních fyzioterapeutů případně studentů fyzioterapie zvířat (Asofyrez, zahraniční odborné kurzy).
 • Aktivní praxe v rehabilitaci zvířat.

Online přihláška

Kurz Spinal Walk System Therapist 

Vyčkejte prosím na schválení vaší přihlášky na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři.

Počet míst na kurzu je omezen z důvodu zachování individuálního přístupu k účastníkům! Organizátor si vyhrazuje právo kurz v případě nízkého počtu uchazečů zrušit.  

Kurz Spinal Walk System Therapist pořádá PhysioDOG s.r.o., IČO: 11789034.