Physiodog Academy

O projektu  

Rehabilitační a rekondiční péče o zvířata je v České republice mladý,
ale rychle se rozvíjející obor s velkou perspektivou. Zájem o osobní
i profesní rozvoj v tomto směru roste, avšak možnost systematicky
profesionálně se vzdělávat v oblasti rehabilitace zvířat není prozatím
v ČR dostupná. 

Naším cílem je předat Vám naše mnohaleté zkušenosti ve fyzioterapii malých zvířat, které jsme získali nejen investicemi do kvalitního zahraničního vzdělání, zaměřeného přímo na rehabilitaci zvířat (The University of Tenessee, USA), ale i sbíráním zkušeností v humánní oblasti, zaměřující se na rehabilitační metody.

V neposlední řadě pak naše vzdělání upevňujeme a prohlubujeme při každodenní rehabilitační práci se zvířaty.

V čele s Bc. Kateřinou Plačkovou, zakladatelkou a průkopnicí veterinární fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat
v ČR s mnohaletými zkušenostmi s rehabilitační prací se zvířaty, jsme se rozhodli vyhovět opakovaným žádostem o kvalitní a profesionální vzdělávání v oblasti rehabilitace zvířat, se zaměřením převážně na malá zvířata.

 

Kdo jsme

Jsme progresivní team odborníků, připravený předat Vám maximum z našich znalostí a bohatých zkušeností v oblasti rekondiční a rehabilitační péče o zvířata.

Naše vzdělání si velmi pečlivě vybíráme a neustále na sobě pracujeme. Těší nás, že pro Vás můžeme být inspirací, a že Vám přinášíme stále nové trendy a informace v této oblasti.

Jsme autoři vlastních výukových materiálů a prezentací k odborným seminářům a kurzům, které jsme vytvořili nejen na základě našich vlastních zkušeností a znalostí, ale i díky konzultacím s veterinárními lékaři tak, aby splňovaly Vaše očekávání.

Klademe velký důraz na individuální přístup a prakticky zaměřenou výuku.

 

Co Vám nabízíme

Kvalitní formu vzdělávání s vlastními pomůckami a výukovými materiály.

Možnost rozšíření Vaší profesní kvalifikace a odbornosti.

Individuální přístup a praktické zaměření vedení kurzů.

Získání nových zkušeností a dovedností.

Naše bohaté zkušenosti v oblasti fyzioterapie zvířat, které jsme připraveni Vám předat.

TOPlist